Alergie

Alergia  jest  nadmierną  reakcją  układu  immunologicznego  na  tzw.  alergeny  czyli  substancje,  które  w warunkach  prawidłowo  funkcjonującego  organizmu  są  nieszkodliwe.  Obok  alergenów  podstawowych

(kurz, sierść zwierząt, pyłki roślinne) najczęstszymi substancjami uczulającymi są: pleśń, dym tytoniowy,

niektóre substancje dodawane do pokarmów, jad owadów, kosmetyki, detergenty i mydła.

Przy  kontakcie  z  alergenem  układ  immunologiczny  reaguje  wytworzeniem  przeciwciał  obronnych

nazywanych IgE.  Pierwsze  działanie  alergenu  nie  powoduje  wystąpienia  objawów,  ale  przeciwciała IgE

zostają  związane  z  komórkami  układu  immunologicznego,  znajdującymi  się  w  drogach  oddechowych,

jelitach  lub  skórze.  Podczas  kolejnego  kontaktu  z  alergenem  wytworzone  przeciwciała  dają  sygnał  do

produkcji  histaminy,  odpowiedzialnej  za  wystąpienie  objawów  alergicznych.  Ponieważ  histamina  działa

najsilniej  na skórę,  błony śluzowe,  oczy,  płuca i  przewód  pokarmowy, większość  objawów  alergicznych

dotyczy  tych  narządów.  Objawy  występują  w  postaci  kichania,  kataru, świądu,  łzawienia,  bólów  głowy,

biegunek, aż do niewydolności i wstrząsu anafilaktycznego.

Nie  jest  sprawą  zrozumiałą  dlaczego  u  tak  wielu  osób  rozwija  się  alergia  i  cierpią  na  nią  często  całe

rodziny.  Najkorzystniejszym  sposobem  leczenia  alergii  jest  zidentyfikowanie  i  unikanie  podejrzanego

alergenu.  Niestety  nie  zawsze  jest  to  możliwe.  Leczenie  zmienia  się  w  zależności  od  objawów  i  typu

alergii.