Dziedziny powiązane

Immunologia jest nauką z pogranicza medycyny i biologii, dlatego współpracuje na wielu płaszczyznach z

innymi dziedzinami wiedzy.

W skład immunologii wchodzą inne działy takie jak: immunobiologia, immunochemia, immunogenetyka,

immunohematologia,  immunoonkologia,  immunopatologia,  immunofarmakologia,  immunoprofilaktyka

oraz  immunologia  kliniczna  i  porównawcza.  Współpracuje  z  nią  również  serologia  badająca  interakcje
pomiędzy  antygenami i przeciwciałami. Obiektem jej badań są także systemy immunologiczne i procesy biochemiczne zachodzące w komórkach i molekułach.
photo_10119_20090419
Bardzo ważną rolę odgrywają badania nad układem immunologicznym, czyli odpornościowym człowieka, w  którego  skład  wchodzą:  narządy  limfatyczne,  naczynia  chłonne,  komórki  uczestniczące  w  reakcjach immunologicznych  oraz  przeciwciała  i  cytokiny.

  Choroby  układu  odpornościowego  oraz  sam  układ immunologiczny są przedmiotem intensywnych badań naukowych zarówno na zdrowych, jak i na chorych pacjentach. Niedobór odporności występuje, kiedy system odpornościowy organizmu jest mniej  aktywny niż  zwykle.

  Dochodzi  wówczas  do  nawracających  infekcji,  które mogą  nawet  zagrażać  życiu.  Niedobór odporności  może  być spowodowany  chorobą  genetyczną, środkami farmaceutycznymi,  albo  zakażeniem chorobą np. AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności).

Może wystąpić także hiperaktywność układu immunologicznego,  atakująca  własne  tkanki,  jakby  były  one  obce  dla  organizmu  np.  reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu 1, toczeń rumieniowaty układowy.