Funkcjonowanie układu

Organizm ludzki jest stale narażony na działanie wirusów, różnego rodzaju mikroorganizmów i pasożytów,

które wnikają do wnętrza i często mogą zaszkodzić. Zadaniem układu immunologicznego jest obrona przed

szkodliwymi  czynnikami,  a  organizm  ludzki  wykształca  liczne systemy  obronne  nazywane  powszechnie

odpornością.

Od  pierwszych  dni  życia  towarzyszy  nam  tzw.  odporność  wrodzona,  wspomagana  przez  przeciwciała

dostarczane  z mlekiem matki. Większej  odporność  nabywamy  z  upływem lat,  a  okres jej  pojawiania się

może sięgać nawet kilku lat, gdy układ immunologiczny człowieka zostanie w pełni rozwinięty. Miejscem

tworzenia i dojrzewania komórek odpornościowych organizmu są następujące narządy organizmu: grasica,

szpik  kostny,  śledziona,  węzły  chłonne,  migdałki,  kępki,  Peyera,  wyrostek  robaczkowy  w  przewodzie

pokarmowym.

Odporność  immunologiczna  wytwarzana  w  naszym  organizmie  dzieli się  na  dwa    typy  –  komórkowa  i

humoralna. Natomiast choroby układu immunologicznego wiążą się z jego zahamowanym działaniem lub

wzmożoną  aktywnością.  Chorobom  zakaźnym  towarzyszy  zazwyczaj  spadek  aktywności  układu

odpornościowego,  dlatego  mamy  do  czynienia  z  infekcjami  bakteryjnymi  lub  wirusowymi.  W  takich

wypadkach mogą pojawiać się choroby nowotworowe – chłonia, mięsak Kaposiego. 

Zaburzenia  odporności  pojawiają się  wrodzone  lub  nabyte  w  ciągu  naszego  życia  –  mogą  występować

niedobory  ilościowe  i  jakościowe  odporności.  Metody  leczenia są różne  np.  podawanie  gammaglobulin,

antybiotyków, czynników wzrostu, wykonywanie przeszczepów szpiku kostnego.