Nota prawna

Autorzy serwisu immunolog.com.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie immunolog.com.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie immunolog.com.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony. Właściciel strony immunolog.com.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane. Z poważaniem Administrator serwisu immunolog.com.pl